De gemeente Alphen aan den Rijn is genomineerd voor de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2017’, onder meer vanwege geweldige sportvoorzieningen en vele samenwerkingsverbanden om maatschappelijke doelen te realiseren. Als samenwerkende Rotary clubs willen we graag een bijdrage leveren aan dit thema door onze Santa-run dit jaar te organiseren onder het motto “Santa loopt voor de sport”, om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan sportstimulering binnen Alphen aan den Rijn en de omliggende randgemeenten.

OPZET
De opzet van de Santa-run zal dit jaar anders zijn dan de voorgaande edities. We zullen dit jaar een Sponsorloop organiseren op vrijdag 15 december 2017 vanaf 19:00 uur. Deze wandeltocht van 2 of 4 kilometer loopt dwars door het vernieuwde centrum van Alphen aan den Rijn, met als start- en finishpunt het Thorbeckeplein. Er zal rondom de route veel vermaak zijn. Alle deelnemers zullen weer volledig in kerstsfeer meelopen, met een mooie verlichte kerstmuts (jeugd < 12 jaar) of een fraai kerstpak (jeugd 12 jaar en ouder + volwassenen).

We nodigen sportverenigingen in Alphen aan den Rijn e.o. uit om deel te nemen met zoveel mogelijk lopers. Deelnemers kunnen lopen voor de fun of zich laten sponsoren ten behoeve van de eigen sportvereniging. De sponsoropbrengst van de lopers van uw vereniging zal volledig voor uw clubkas zijn. U kunt dit wellicht gebruiken voor het stimuleren van breedtesport, topsport of een verbetering van uw faciliteiten.

EXTRA BONUS
Naast de sponsorgelden die de lopers kunnen ophalen, heeft Rotary een algemene pot beschikbaar om extra bonussen uit te delen, bij voorbeeld aan de verenigingen met de meeste wandelaars. Deze algemene pot wordt gevormd door het inschrijfgeld van de deelnemers (€ 5,- voor jeugd < 12 jaar en € 10 voor jeugd van 12 jaar en ouder en volwassenen) en het sponsorgeld dat Rotary extra verzamelt. Op deze manier kunt u wellicht honderden euro’s extra voor uw clubkas verdienen!

MEEDOEN MET UW VERENIGING?
Meedoen met uw vereniging is heel simpel. Uw kunt uw vereniging registreren door dit inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar willeaj@gmail.com of maak er een foto van en stuur deze per WhatsApp naar +31641182396. Het enige dat wij van uw vereniging vragen is dat er contactpersoon is binnen de vereniging die de coördinatie op zich neemt van de aanmeldingen binnen de vereniging en de distributie van de sponsor-enveloppen. In een persoonlijk gesprek zijn wij altijd bereid om e.e.a. mondeling toe te lichten.

Dus Santa loopt voor de sport! Loopt uw vereniging met ons mee?